Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HISTORIE GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKY

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Historie Gymnaziální padesátky  

Gymnaziální padesátka má mnohaletou tradici. První ročník dálkového pochodu s tímto názvem uspořádala metodická komise tělesné výchovy a sportu naší školy v sobotu 18. května 1974. S myšlenkou zorganizovat turistický pochod do jarní přírody přišel pan Josef Treml, tehdejší předseda komise tělesné výchovy na gymnáziu. Měření a označování trasy, občerstvení i některé další organizační věci zajistili studenti tehdejší 3.A.
Dálkový pochod byl pořádán na počest 25. výročí květnového vítězství 1945. Celkem se zúčastnilo 125 zájemců, z toho 92 studentů naší školy. Úspěšně ukončilo dálkový pochod 118 účastníků. Start se nacházel na hřišti, které v té době patřilo ZDŠ A.Zápotockého. Doporučená délka tratě pro chlapce byla 50 km, pro dívky 25 km. Obě trasy vedly přes Hejno a rozdělily se u sv. Bartoloměje, trasa 25 km pokračovala směrem na Běšiny přes Výhořici a zpět do Klatov. 50 kilometrová trasa byla orientována na Velhartice, odkud pokračovala přes Plánici a Kydliny do Klatov.

Druhého ročníku, který se konal v sobotu 3. května 1975, se zúčastnilo 154 účastníků, pro které byly připraveny trasy 30 a 50 kilometrové. Následovaly ještě dva ročníky, v roce 1978 se Gymnaziální padesátka nekonala, pan Josef Treml již neměl z obavy o bezpečnost účastníků o organizování tohoto pochodu zájem. A tak se v roce 1980  organizace ujal pan Josef Krátil, který se zasloužil o pořádání Gymnaziální padesátky dalších bez mála třicet let. Od roku 2009 přípravu, propagaci a hladký průběh akce zajišťuje Komise tělesné výchovy a sportu Gymnázia Klatovy, pořadatelskému týmu velí Roman Sedláček. Společně se studenty  se snaží  pro milovníky turistiky připravit pěkný, aktivně prožitý den.

Jak již jsme uvedli, prvních devět pochodů mělo jen dvě varianty, po deseti letech přibyly další dvě trasy a to 15 a 35 km, aby se mohli zúčastnit i méně zdatní turisté. Od patnáctého ročníku byla přidána 100 kilometrová trať se startem v pátek večer. Ta se šla naposledy v roce 1999, neboť ji pořadatelé pro malý zájem a neúměrné organizační nároky museli po deseti letech zrušit. Místo toho se ale od 20. ročníku akce otevřela i pro účastníky na horských kolech. Od roku 1995 se tedy mohou postavit na start jak pěší turisté, tak milovníci cyklistiky.V letech 2017 a 2018 byla připravena i desetikilometrová trasa pro kategorii běžců, ale bohužel nezaznamenala velký zájem. V roce 2023 byla připravena poprvé rodinná trasa vhodná pro kočárky a malé děti. V letech 2020 a 2021 se Gymnaziální padesátka nekonala z důvodu vládních nařízení v souvislosti pandemií Covid-19.  

V posledních letech je tato sportovní událost tradičně pořádána v polovině dubna na 4 trasách pro pěší a cyklisty. Trasy jsou koncipovány tak, že tvoří postupně se prodlužující smyčky orientované podél jedné směrové osy se společným začátkem a cílem u budovy gymnázia. Nejprve bylo pět ročníků do pěti různých směrů a po pěti letech se cyklus opakoval. V roce 2005 byla pro třicátý ročník přichystána nová série do doposud málo využitého prostoru kolem Strážova a v roce 2008 přibyla ještě trasa na počest Josefa Hlávky do Lužan. Proto ten, kdo absolvuje bez přerušení sedm za sebou jdoucích ročníků, bude okolí Klatov znát opravdu dobře.