Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Specifické vývojové poruchy učení

Základní informace o specifických vývojových poruchách učení

Syndrom LMD

 • jeho podkladem je lehké poškození mozku, které ale nepostihuje intelekt
 • mezi projevy může patřit hyperaktivita, hypoaktivita, nesoustředěnost, impulzivita až agresivita, poruchy vnímání  

Dyslexie = porucha čtení

Projevuje se:

 • vynecháváním slabik, písmem
 • zaměňováním jiných písmen
 • domýšlením si koncovek slov,
 • "dvojím čtením“ – šeptem po částech pro sebe, celé nahlas - důsledkem je nepochopení obsahu čteného textu

Dysortografie = porucha pravopisu

Projevuje se:

 • žák si těžko vybavuje písmena, zaměňuje je
 • nedodržuje délku samohlásek
 • nerozlišuje hranice slov (kvám = k vám)
 • chyby v měkčení (di, ti, ni = dy, ty, ny)
 • není schopen gramatické pravidlo použít pří písemném projevu

Dysgrafie = porucha psaní

Projevuje se:

 • nečitelným kostrbatým písmem
 • nedopsanými slovy
 • špatným úchopem pera a zvláštním držením těla při psaní
 • nepravidelným uspořádáním na stránce ( vzhledem k řádkům a okrajům)
 • krátký text dokáže žák zopakovat, ale ne rychle napsat

Dyskalkulie= porucha matematických schopností

Projevuje se:

 • nezvládá určit o… více, o…méně, .. krát méně/krát více 
 • problémy v geometrii 
 • zaměňování matematických operací 
 • špatně čte vícemístná čísla s nulami atd.