Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : HISTORIE VÝUKY INFORMATIKY

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Historie výuky informatiky

S výukou zaměřenou na počítače a programování se začalo na naší škole počátkem osmdesátých let v rámci ZVOPu (základy výroby a odborné přípravy). Jednalo se o volitelné předměty určené pro studenty 3. a 4. ročníků. Obsahem učiva byly základy algoritmizace a programování a technika počítačů. Nedostatkem byla chybějící výpočetní technika na škole. Studenti museli své programy zkoušet na počítačích místních podniků, zejména v Kozaku Klatovy.

Zlepšení ve výuce nastalo asi od poloviny osmdesátých let. Do prvních ročníků gymnázií byl zaveden povinný předmět Informatika a výpočetní technika a škola se začala vybavovat prvními osobními počítači a další výpočetní technikou. Kvalitativně se zlepšuje přístup studentů k oboru výpočetní technika, je zpracovávána řada samostatných prací v rámci středoškolské odborné činnosti a práce se prezentují až na republikové úrovni. Budují se specializované učebny pro informatiku a programování. Učebna je vybavena deseti počítači IQ150, tiskárnou a disketovou mechanikou.

Další kvalitativní skok nastává po roce 1990, kdy do je do učebny instalováno deset počítačů PC-286 s pevným diskem 40 MB a deseti tiskárnami Epson. V roce 1994 se učebna propojuje do sítě s řídícím počítačem pracujícím pod operačním systémem Windows NT 3.5. Podstatně se zlepšuje software počítačů – pracuje se s Windows 3.11 a později s Windows 95 a 98. Studenti se učí pracovat s Office 95 a Office 97 od firmy Microsoft. Od roku 1997 se začíná v učebně používat internet.