Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRAEFEKTI A ŘEDITELÉ KLATOVSKÉHO GYMNÁZIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Praefekti a ředitelé klatovského gymnázia

Duchovní praefekti:

1. ThDr. P. Matyáš Robert Petr

v letech

1812-1819

2. P. Josef Vilém Mentgerger

 

1819-1826

3. P. Jan Maurus Ťoupalík

 

1826-1832

4. P. Josef Innocenc Schneider

 

1832-1835

5. P. Jan Maurus Ťoupalík

 

1835-1843

6. P. Jakub Matyáš Růžička

 

1843-1853

7. P. Jan Václav Šanda

 

1853-1864

8. P. František Emanuel Hrdlička

 

1864-1867

9. P. Josef Cornelius Regner

 

1867-1870

Ředitelé školy:

1. Josef Podstatný

v letech

1870-89

2. Robert Beer

 

1889-1901

3. Jan Lorenc

 

1901-1907

4. Gustav Šafařovic

 

1907-1909

5. Rudolf Soukup

 

1909-1927

6. Karel Peters

 

1927-1939

7. Vojtěch Faměra

 

1939-1945

8. Dr. Zdeněk Řezníček

 

1945-1948

9. Josef Vítovec

 

1948-1950

10. Karel Hnyk

 

1950-1952

11. Antonín Kraus

 

1952-1958

12. Josef Lerach

 

1958-1964

13. Antonín Kraus

 

1964-1970

14. Milada Vaisová

 

1970-1975

15. Josef Šmíd

 

1975-1990

16. RNDr. Pavel Krejča

 

1990-2007

17. RNDr. Jiří Šlégl

 

2007-dosud

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ