Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRAEFEKTI A ŘEDITELÉ KLATOVSKÉHO GYMNÁZIA

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Praefekti a ředitelé klatovského gymnázia

Duchovní praefekti:

1. ThDr. P. Matyáš Robert Petr

v letech

1812 – 1819

2. P. Josef Vilém Mentgerger

 

1819 – 1826

3. P. Jan Maurus Ťoupalík

 

1826 – 1832

4. P. Josef Innocenc Schneider

 

1832 – 1835

5. P. Jan Maurus Ťoupalík

 

1835 – 1843

6. P. Jakub Matyáš Růžička

 

1843 – 1853

7. P. Jan Václav Šanda

 

1853 – 1864

8. P. František Emanuel Hrdlička

 

1864 – 1867

9. P. Josef Cornelius Regner

 

1867 – 1870

Ředitelé školy:

1. Josef Podstatný

v letech

1870 – 89

2. Robert Beer

 

1889 – 1901

3. Jan Lorenc

 

1901 – 1907

4. Gustav Šafařovic

 

1907 – 1909

5. Rudolf Soukup

 

1909 – 1927

6. Karel Peters

 

1927 – 1939

7. Vojtěch Faměra

 

1939 – 1945

8. Dr. Zdeněk Řezníček

 

1945 – 1948

9. Josef Vítovec

 

1948 – 1950

10. Karel Hnyk

 

1950 – 1952

11. Antonín Kraus

 

1952 – 1958

12. Josef Lerach

 

1958 – 1964

13. Antonín Kraus

 

1964 – 1970

14. Milada Vaisová

 

1970 – 1975

15. Josef Šmíd

 

1975 – 1990

16. RNDr. Pavel Krejča

 

1990 – 2007

17. RNDr. Jiří Šlégl

 

2007 – 2019

18. Mgr. Václav Vogeltanz
  2019 – dosud