Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Odpovědi na časté otázky

1. Musíme k přihlášce přikládat výstupní hodnocení ze ZŠ?

Výstupní hodnocení není podle novely školského zákona povinnou součástí dokumentace k přijímacímu řízení. Ředitel střední školy jej ale může zohlednit. Gymnázium v Klatovech výstupní hodnocení nevyžaduje.

2. Podává se přihláška na střední školu prostřednictvím základní školy?

Ne, uchazeč nebo jeho zákonný zástupce přinese nebo pošle vyplněnou přihlášku přímo na střední školu.

3. Kde najdu formuláře přihlášek na střední školu?

Pokud Ti je nevydají na základní škole, lze je stáhnout a vytisknout z internetových stránek Cermat.cz. Nemusí být vytištěna barevně.

4. Kde dostanu zápisový lístek?

Na Tvé základní škole.

5. Kdy se dozvím, zda jsem na gymnázium přijat(a)?

Podle školského zákona nemůžeme vyrozumět uchazeče dříve než po 23. dubnu, kdy se konají na některé obory přijímací zkoušky. Sledujte však internetové stránky školy, kde budou aktuální informace.

6. Jak se vyrovnávají žáci z 5. tříd v primě s přechodem na střední školu? Nemají toho moc?

Je toho asi více, ale v naprosté většině vše zvládají bez problémů. Z anonymních anket víme, že až na výjimky se v žádném případě nechtějí vrátit na základní školu. Na některých ZŠ je bohužel předem strašili, že to nebudou zvládat… Nejlépe je promluvit si přímo s našimi primány.  Viz anketa: Co si myslí noví studenti: výsledky anonymního dotazníku - primy

7. Jak je to s výukou jazyků na gymnáziu?

Nabídka je široká a absolventi jsou připraveni na velmi dobré úrovni. Rozhodně se nemusejí bát nové maturity.
V osmiletém studiu mají žáci od primy nejprve angličtinu. Od tercie si k tomu zvolí ještě druhý povinný jazyk (výběr: němčina, francouzština, ruština, španělština).
V šestiletém studiu mají od začátku 2 cizí jazyky (z výběru Aj, Nj, Fj, Rj, Šj).
Ve čtyřletém studiu Mají žáci opět dva cizí jazyky. Prvním je ten, který se učili už na základní škole a jsou v něm tedy pokročilí (Aj nebo Nj) a druhý jazyk si volí z nabídky: Aj, Nj, Fj, Rj, Šj.

Týdenní dotace jazyků je 3 – 4 hodiny. Kromě toho si žáci ve vyšších ročnících mohou volit v rámci nabídky volitelných předmětů i jazykové semináře v uvedených jazycích, navíc také základy latiny. Méně frekventované jazyky nabízíme i jako předměty nepovinné.
K výuce jazyků se používají moderní učebnice a stále více i multimediální učebny.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ