Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PLÁN EXKURZÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Plán exkurzí

Plán exkurzí podle ročníků platný od října 2017

 

Prima

- Adaptační kurz (třídní): září

- Planetárium Praha, Koněpruské jeskyně (Z): říjen, 1x za 2 roky

- Techmania (F): 1x za 2 roky

 

Sekunda

- Zoologická exkurze NP Šumava/Zoo Plzeň (Bi)

- Planetárium Praha, Koněpruské jeskyně (Z): říjen, 1x za 2 roky; viz prima

- Techmania (F): 1x za 2 roky; viz prima

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Lyžařský kurz (Tv) – volitelný

 

Tercie

- Tercie B – adaptační kurz (třídní): září

- Historie, geografie a průmysl Plzeňska (D, F, Z)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sportovní kurz na Přimdě - výběrový

 

Kvarta

- Techmania – astronomie (F)

- Zaniklé osady na Šumavě (D, Z): červen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sportovní kurz na Přimdě - výběrový

 

Kvinta + 1. roč.

- Adaptační kurz 1. roč. (třídní): září

- Vybraná oblast NP Šumava (Z): červen

- Geologický kurz (Bi) – jednotlivé výjezdy kvint, 2 dny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Lyžařský kurz (Tv) – volitelný

- Návštěva Parlamentu ČR (ZSV) – vybraná skupina

 

Sexta + 2. roč.

- Komplexní zahraniční exkurze – vybraný evropský stát (Z, Bi, D, …) nebo kulturní exkurze po ČR pro studenty, kteří se nezúčastní zahraniční exkurze ve stejném termínu (D, Vv, Čj, Hv, …): září

- Průmyslový podnik v Plzeňském kraji + ZOO v Plzni (Bi, F): září/říjen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Finančnictví – ČNB (ZSV), výběr studentů

 

Septima + 3. roč.

- Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce + reálie příslušného města (Aj)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sportovní kurz (Tv): květen/červen

 

Oktáva + 4. roč.

Exkurze se uskutečňují pouze v rámci volitelných předmětů.

 

Semináře 2. roč. + sexty

- Historická exkurze po stopách české státnosti v rámci ČR; účastní se studenti ze všech ročníků (DS): říjen

 

Semináře 3. roč. + septimy:

- Zoologie obratlovců (BiS): jaro

- Historická exkurze po stopách české státnosti v rámci ČR (DS) – viz semináře 2. roč. + sexty

- Regionální exkurze (ChS + BiS) – potravinářský průmysl + chráněné území Klatovska

- Vybrané území ČR (ZS) – rekultivace na Mostecku, České středohoří, Český kras, Lipensko: říjen, dvoudenní

- Zoo + Botanická zahrada Praha (BiS) – viz 4. ročník

- Den s fyzikou (F) – MFF Praha; 1x za 2 roky

 

Semináře 4. roč. + oktávy

- ZOO + Botanická zahrada Praha (BiS) – 1x za 2 roky, dohromady se 3. roč.

- Vybrané území ČR (ZS) – rekultivace na Mostecku, České středohoří, Český kras, Lipensko: říjen, dvoudenní

- Historická exkurze po stopách české státnosti v rámci ČR (DS) – viz semináře 2. roč. + sexty

- Den s fyzikou (F) – MFF Praha; 1x za 2 roky, viz semináře 3. roč. + septimy

 

Další exkurze (výběr studentů z různých ročníků)

- Velká Británie, vybraný region (Aj) – jaro

- Francie, vybraný region (Fj) – 1x za 2 roky, říjen

- Španělsko, vybraný region (Šj) – září/říjen

- Německy mluvící země, vybraný region (Nj) + výměnné pobyty studentů s partnerskou školou ve Viechtachu

- USA, vybraný region (Aj)

 

Mimo výše uvedené se mohou objevit exkurze, které nelze dopředu naplánovat, např. různá hudební či divadelní představení. Takové akce musí být nahlášeny v dostatečném předstihu a schváleny vedením školy.