Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TESTOVÁNÍ ANGLIČTINY BRITSKÝMI MEZINÁRODNÍMI ZKOUŠKAMI - VĚTŠINA STUDENTŮ USPĚLA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Testování angličtiny britskými mezinárodními zkouškami - většina studentů uspěla

V únoru 2010 využili mnozí naši studenti nabídku organizace City &Guilds, aby si otestovali svou angličtinu s britskými mezinárodními zkouškami.

Studenti kvint a sext/prvních a druhých ročníků většinou zvolili úroveň B1 (SERR), studenti vyšších ročníků a někteří odvážní z nižších ročníků se rozhodli pro úroveň vyšší, B2.

Většina studentů uspěla, někteří dokonce s výsledky First Class Pass, což znamená, že dosáhli výborného výsledku ve všech částech zkoušky – listening, reading, writing.

Nezávislí hodnotitelé – rodilí mluvčí naše studenty chválili za výborný písemný projev.

Studenti, kteří získali First Class Pass na úrovni B1:
Pavlína Gruberová QA
Klára Hoskovcová QA
Markéta Illetšková QA
Ellen Švarcová QA
Markéta Votavová QB
Marie Zieglerová QB
Eva Chocová SxA
František Soukup SxA
Martina Kurzová SxB
Hana Kubátová SpB

Studenti, kteří získali First Class Pass na úrovni B2:
Klára Palátová SpA
Matěj Roman 3B

www.cityandguilds.cz