Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDY Z PROGRAMOVÁNÍ A DALŠÍ PROGRAMÁTORSKÉ SOUTĚŽE - ÚSPĚCHY STUDENTŮ V ROCE 2010

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiády z programování a další programátorské soutěže - úspěchy studentů v roce 2010

 


Juda Kaleta přebírá ocenění za 2. místo ve finále PilsProg

Pilsprog – celorepubliková soutěž pořádaná FAV ZČU Plzeň

Finálové kolo
Juda Kaleta 2 místo
Karel Kovářík 6 místo
Tomáš Faltín 10 místo
Jan Ambrož 12 místo

Matematická olympiáda kategorie P

Domácí kolo
Tomáš Faltín - 2 místo
Karel Kovářík - 6 místo

Krajské kolo
Tomáš Faltín - 5 místo
Dana Kodýdková - 6 místo
Karel Kovářík - 9 místo

Ústřední kolo
Tomáš Faltín - 25 místo

Soutěž v programování – kategorie mládež

(olympiáda, jejíž okresní kolo spolupořádá DDM Klatovy a Gymnázium Jar. Vrchlického v Klatovech)

Okresní kolo
Karel Kovářík - 1 místo
Tomáš Faltín - 2-3 místo
Juda Kaleta - 2-3 místo
Dana Kodýdková - 4 místo
Jan Ambrož - 6 místo

Krajské kolo
Juda Kaleta - 2 místo
Karel Kovářík - 5 místo
Dana Kodýdková - 6-7 místo