Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ALEUTSKÉ OSTROVY, POSLEDNÍ VÝSPA ALJAŠKY

Cesta: Titulní stránka > Středoškolský klub > Proběhlo
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

ALEUTSKÉ OSTROVY, POSLEDNÍ VÝSPA ALJAŠKY

6. 10. 2010 přednesl ředitel školy pan RNDr. Jiří Šlégl.

Přednáška byla doplněna prezentací velké řady fotografií.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ