Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JAK POSTUPOVAT, CHCI-LI SE PŘIHLÁSIT NA GYMNÁZIUM

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Informace, kritéria, přihlášky
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jak postupovat, chci-li se přihlásit na gymnázium

  1. Přihlášku ke studiu si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo stáhne a vytiskne zde.
  2. Přihlášku vyplní (nezapomeňte, prosím, na telefonické a mailové kontakty). Rubriku Potvrzení lékaře není třeba vyplňovat.
  3. Na 2. stránce přihlášky si nechá potvrdit prospěch na posledních 3 vysvědčeních (namísto toho je možné předložit ověřené kopie 3 posledních vysvědčení).
  4. Přihlášku odevzdá nebo zašle do 1. března na Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech, Nár. mučedníků 347.

Kódy studia:

osmileté studium 79-41-K/81
šestileté studium 79-41-K/61
čtyřleté studium 79-41-K/41

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ