Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : CO SI MYSLÍ NOVÍ STUDENTI: VÝSLEDKY ANONYMNÍHO DOTAZNÍKU - PRIMY

Cesta: Titulní stránka > Přijímací řízení > Co si myslí noví studenti
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Co si myslí noví studenti: výsledky anonymního dotazníku - primy

A co si myslí ti, kteří k nám přišli z 5. třídy – tedy studenti naší primy? 

Nedávno jsme se jich v anonymním dotazníku zeptali na pár jednoduchých otázek. Jaké jsou odpovědi?

1.    Splňuje gymnázium Tvá očekávání? Jak se Ti tady líbí?

V odpovědích žáci uvádějí, že gymnázium jejich očekávání splňuje plně, jen 2 píší, že částečně. Jeden žák či žákyně píší, že si myslel, že to tu bude přísnější, jiný žák (žákyně) to tu očekával lehčí.

Uvádíme doslovné odpovědi všech přítomných žáků:

 • Ano. Velmi se mi tu líbí.
 • Ano, splňuje. Líbí se mi přístup učitelů, že nás učí zábavnou formou, i když to někdy s naší třídou nejde.
 • Ano, je daleko lepší než jsem čekala. Je to tu oproti škole, kam jsem chodila dříve, hezčí, větší, učitelé jsou většinou příjemní. Myslím, že jsem tu celkem spokojena.
 • Je to tady docela dobrý.
 • Ano, prostředí je velmi hezké, není tu nic, na co bych si stěžovala.
 • Částečně. Ale líbí se mi tady, mám hodně kamarádů.
 • Ano, splňuje. Moc, je to tady úžasné.
 • Ano, gymnázium naplnilo všechny představy. Jsou tady velice příjemní učitelé, kteří umí vysvětlit látku. Na gymnáziu se mi velice líbí!
 • Ano. Je to tu dobré hlavně kvůli bufetu, a taky dobrých a hodných učitelů, ale přesto by chtělo nějaké učitele změnit.
 • Gymnázium nesplňuje má očekávání, myslela jsem si, že to tady bude mnohem více přísné. A musím uznat, že by se mělo na přísnosti velmi přidat. Jinak musím říct, že je to tady nádherné a moc se mi tady líbí.
 • Ano, splňuje, ale myslel jsem si, že to tu bude lehčí. Ano, líbí se mi tu moc.
 • Ano, splňuje. Líbí se mi tady hodně.
 • Jen napůl. Ujde to.
 • Podle mě je to nad očekávání dobré! Je to v pořádku, jen bufet by mohl být blíž.
 • Splňuje, ale je to na rozdíl od základní školy náročnější. Líbí se mi tady, protože jsem poznal další kamarády a taky můžu být chytřejší než kdybych byl na základní škole.
 • Ano, docela ano. Až na ty staré lavice je to dobrý. Tělocvičny jsou krásné.
 • Ano, splňuje, jenom jsem čekala, že budeme lepší třída, nebudeme tak hluční apod.
 • Ano splňuje. Je to sice náročná škola, ale líbí se mi tady moc!!!
 • Na gymnáziu se mi celkem líbí. Škola splnila má očekávání.
 • Ano. Je tu hezky, jsou milí učitelé a hodně naučí.
 • Ano, gymnázium splňuje má očekávání. Líbí se mi tady moc, ale musím se více učit než na základní škole.
 • Ano. Měla jsem ze začátku velké problémy, protože jsem chodila na alternativní školu… V budoucnosti chci být lékařkou a myslím, že díky této škole se mi to podaří.
 • Ano, splňuje. Líbí se mi výuka, přístup, zábava při výuce.
 • Gymnázium je úplně super luxusní top škola.
 • Ano, líbí se mi tu hodně.

2.    V čem je to tady jiné než na základní škole?

V odpovědích se dočteme hlavně, že na gymnáziu učitelé více naučí, je lepší zábava apod.

Uvádíme příklady odpovědí:

 • Jiní učitelé (lepší), jiní spolužáci.
 • Vzděláváme se zde lépe, máme větší šanci na dobrou práci, látka se probírá více do detailů a rychleji.
 • Záchody, posilovna, větší prostor.
 • Berou nás už jako dospělé a né jako malé děti.
 • Určitě v učení a učitelích. Zde jsou ti nejlepší, a tak se musím snažit a učit. Zato na základce jsem se nudil.
 • Je tu víc učení a je to tu hezčí.
 • Jiný kolektiv. Náročnost učení zůstává stejná.
 • Tady je to náročnější, ale je to tady modernější.
 • Jsou tu přísnější učitelé, ale víc nás naučí. Musíme se stěhovat na každou hodinu, ale už jsem si zvykla, takže mi to ani nevadí.
 • Hlavní je styl učení. A také velké prostory. Jsou tu také lepší učitelé. Jsem ráda, že zde můžu studovat.
 • Zvláště jiná atmosféra a jiné zacházení se studenty.

3.    Chtěl by ses vrátit na základní školu?

 Tak zde byly odpovědi jednoznačné a často rezolutní: NE.

Pouze jeden žák odpověděl „Občas ano, ale jen když nám učitelé říkají, že jsme nejhorší třída na škole. Jinak ale né!“

Příklady odpovědí:

 • Ne. Tady je to lepší.
 • V žádném případě!
 • Ne! Já jsem ráda, že chodím na toto gymnázium.
 • Ne, protože se mi všichni posmívali, že jsem šprtka.
 • Néééé.
 • Asi ne (jen někdy).
 • Určitě ne, tady je kvalitnější výuka, kolektiv a učitelé.
 • Ne, nikdy! Věřím, že pokud bych tam zůstala do 9. třídy, už bych se na gymnázium nedostala!
 • Vůbec nikdy.

Další 2 otázky už se týkaly dílčích problémů a probírané látky.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ