Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NAŠI STUDENTI POSTOUPILI DO 13. NÁRODNÍ VÝBĚROVÉ KONFERENCE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Naši studenti postoupili do 13. Národní výběrové konference

26.2.2011 se delegace z našeho gymnázia (Michal Bulka, Iveta Chroustová, Martina Matějková – SpA, Václav Veselý – 3B) zúčastnila předkola NVK v Praze. Tým byl úspěšný a postupuje do národního kola, které se letos bude konat 24. – 27. 3. v Plzni.

Národní výběrovou konferenci pořádá Evropský parlament mládeže. Studenti diskutují o aktuálních problémech Evropské unie v nasimulovaném prostředí parlamentního jednání.

Pracovním jazykem je angličtina. Postup do národního kola je nesporným úspěchem týmu klatovského gymnázia.