Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ TECHNICKÝCH FAKULT SE STUDENTY GYMNÁZIA A VÝCHOVNÝMI PORADCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Setkání představitelů technických fakult se studenty gymnázia a výchovnými poradci základních škol

Ve středu 2.března přijali pozvání na besedu se studenty významní představitelé technických fakult vysokých škol z Plzně i z Prahy. Vítanými hosty tohoto setkání byli i výchovní poradci ze základních škol. Již na základní škole je právě možné ovlivnit zájem žáků o techniku.

Gymnazisté se zájmem vyslechli informace o úloze technických oborů v našem průmyslu. Dozvěděli se nejen to, že právě u absolventů těchto oborů je nejnižší míra nezaměstnanosti , ale i to, že již v posledních ročnících studia jsou budoucí absolventi „rozebrání“ firmami. O absolventy technických oborů je enormní zájem.

Zástupce ČVUT zdůraznil studentům, že k úspěšnému studiu budou potřebovat nejen matematiku a fyziku, ale také dobrou znalost alespoň jednoho světového jazyka. Už proto, že všechny fakulty mají zájem o to, aby alespoň jeden semestr získávali studenti zkušenosti na zahraničních univerzitách. Důležitá je znalost angličtiny a velký zájem je o francouzštinu, zde je celá řada výhodných nabídek pobytů v různých zemích světa.

Studenti byli také zástupci vysokých škol ujištěni, že oni, jako studenti gymnázia, mají 2x větší úspěšnost ve studiu než absolventi z jiných SŠ, a proto se nemusí bát studia technických oborů.

Sami studenti se zajímali též o praktické záležitosti studia – možnosti ubytování na kolejích, vykonávání souběžné praxe u podniků během studia apod. Na všechny dotazy vždy dostali podrobné odpovědi. Během besedy se samozřejmě studenti dozvěděli přesné informace o různých oborech, které by mohli studovat na technických fakultách.

Za návštěvu i fundované odpovědi děkujeme našim hostům.

Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. , prorektor Západočeské univerzity (předtím děkan Fakulty strojní ZČU)
Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha
Doc. Ing. František Vávra, CSc., děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU
Ing. Arnošta Netrvalová, Ph.D., proděkanka FAV ZČU
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., vedoucí katedry fyziky FEL ČVUT Praha