Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 2011

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Okresní kolo zeměpisné olympiády 2011

I v letošním školním roce se zeměpisci našeho gymnázia těšili a chystali na další ročník zeměpisné olympiády. Školní kolo proběhlo 16. února 2011. Žáci, kteří se ho zúčastnili, si ověřili své zeměpisné znalosti, přesahující učivo základní školy, vyzkoušeli si dovednosti při vyhledávání informací z atlasu a řešili praktické úkoly při práci s mapou.

V primách a sekundách se soutěže zúčastnili (a jistě rádi) všichni. Pro starší studenty bylo školní kolo uspořádáno ve středu 16. 2. Nejlepší v jednotlivých kategoriích byli (a do okresního kola postoupili): A – Vojtěch Brettschneder, B – Lucie Vitáková, C – Petr Trnka, D – Roman Matěj, Vojtěch Koželuh, Iveta Chroustová.

Okresní kolo proběhlo 16. 3. v DDM Klatovy. Naši reprezentanti se statečně potýkali se záludnostmi zeměpisných testů a vedli si více než dobře. V kategorii A skončil Vojtěch Brettschneder na sedmém místě, v kategorii B nahradila nemocnou Lucku Vitákovou Tereza Kislingerová , která skončila na druhém místě. Petr Trnka zvítězil v kategorii C a zopakoval loňský fantastický úspěch , kdy postoupil až do celostátního finále. Úspěšní jsme byli i v kategorii D, vítězství si odnesl Matěj Roman, Vojtěch Koželuh skončil na třetím místě a Iveta Chroustová na místě čtvrtém.

Všem soutěžícím patří dík za výbornou reprezentaci naší školy. Krajské kolo, kam postoupili Vojtěch Koželuh, Petr Trnka a Tereza Kislingerová , proběhne 7. 4. v Plzni.