Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VELKÁ BRITÁNIE 2011

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Velká Británie 2011

Letošní zájezd do Velké Británie přinesl očekávané i nové - zážitky s ubytováním (a zejména stravováním) v rodinách, tentokrát v Brightonu, patřily k víceméně očekávaným. Překvapilo počasí, které bylo na Anglii nebývale stálé. Program nám skvělá a osvědčená cestovka K-tour "ušila na míru" - poznávali jsme jižní Anglii, nahlédli do přístavu Portsmouth s nádhernými expozicemi historických lodí, obdivovali majestátní katedrálu v Canterbury spjatou s mučednickou smrtí Thomase Becketta i s Chaucerovými Canterburskými povídkami a v městečku Battle jsme se mohli přenést na bojiště bitvy u Hastingsu v roce 1066, která předcházela tzv. normanskému záboru.

Ať už jsme se kochali pohledem z křídových útesů, nebo se prodírali mezi barevným davem v Londýně, cestu jsme si skvěle užili a těšíme se na další cestování po Británii.

Zvláštní poděkování patří cestovní kanceláři K-tour a paní učitelce Jiřině Stýblové za přípravu tohoto poučného i zábavného zájezdu.