Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NAŠE GEOGRAFICKÉ ÚSPĚCHY - ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2010/2011

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Naše geografické úspěchy - zeměpisná olympiáda 2010/2011

Každoročně se studenti středních škol účastní mnoha různých soutěží, v nichž porovnávají svoje vědomosti a dovednosti získané během svého studia. Jednou z nich je zeměpisná olympiáda.

V této soutěži dosahují naši studenti každoročně významných úspěchů a bývají pravidelnými účastníky celostátních kol. I letos potvrdili výsadní postavení jak v okrese tak kraji. Zvítězili téměř ve všech kategoriích.
V krajském kole zvítězili v kategorii C Petr Trnka s T-A a kategorii D Roman Matěj ze 4. B a postoupili do celostátního kola. V kategorii B získala Tereza Kislingerová krásné 3. místo.

Celostátní kolo se konalo 12.května 2011 na katedře geografie PF ZČU v Plzni. Oba naši zástupci Petr Trnka a Matěj Roman se předvedenými výkony a výsledky ve všech třech částech, tj. práce s atlasem, práce bez atlasu a praktická samostatná část, umístili na předních místech. Matěj Roman skonči na vynikajícím 3. místě a zajistil si účast na mezinárodním kole a Petr Trnka skončil též na krásném 5. místě.

Všichni studenti si zaslouží uznání a blahopřání za podané výkony.