Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VYUČUJÍCÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Vyučující anglického jazyka

Mgr. Dagmara Geňatová
PhDr. Jana Chroustová - vedoucí předmětové komise
Mgr. Markéta Kotěšovcová
Mgr. Václava Králová
Mgr. Hana Kreuzmanová
Ing. Zuzana Palátová
Mgr. Rudolf Salvetr
Mgr. Jiřina Stýblová
Mgr. Veronika Sedláčková
Mgr. Vladana Šimáčková
Mgr. Štěpán Špád
Mgr. Irena Urbánková
Mgr. Dana Zdeborová
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ