Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 13. NÁRODNÍ VÝBĚROVÁ KONFERENCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE (EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT)

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Anglický jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

13. národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže (European Youth Parliament)

Naše delegace se zúčastnila únorového předkola, byla úspěšná a postoupila do národního kola.
Student Michal Bulka, SpA bude členem delegace regionální konference, která se bude konat v srpnu v Ostravě.

Postřehy jedné z účastnic:
Ve dnech 24. - 27. března se pětičlenná delegace (Michal Bulka - SpA, Iveta Chroustová - SpA, Dominika Karausová - SpB, Martina Matějková - SpA, Václav Veselý - 3. B) našeho gymnázia účastnila národní výběrové konference EPM (Evropského parlamentu mládeže), která se konala v Plzni. Program těchto čtyř dní byl následující - seznámit se se skupinou lidí z různých koutů republiky a vypracovat s nimi projekt na aktuální téma Evropské unie. Poslední den se konalo velké zasedání všech účastníků této soutěže, které napodobovalo práci skutečného Evropského parlamentu a ve zkrácené podobě kopírovalo průběh velkých mezinárodních zasedání. Kromě práce jsme si však užili i dost zábavy, dozvěděli se něco o přípravách na Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, naučili se velké množství neobvyklých seznamovacích her a písniček.

Protože ústředním jazykem této soutěže je angličtina, byli jsme nuceni podívat se na tento jazyk z jiné, méně používané stránky a osvojit si zase jinou slovní zásobu. Zkušenost to byla opravdu dobrá, doporučila bych ji ale především lidem, kteří se opravdu zajímají o politické dění a nebojí se hovořit před velkým publikem.

Martina Matějková, SpA

zdroj: http://www.eyp.cz/


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ