Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KLATOVSKÝ DENÍK: AKCE K PŘIPOMENUTÍ 375 LET ZALOŽENÍ JEZUITSKÉHO GYMNÁZIA V KLATOVECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Klatovský deník: akce k připomenutí 375 let založení jezuitského gymnázia v Klatovech

V Městské knihovně v Klatovech se konala ve spolupráci s klatovským gymnáziem, městem a občanským sdružením Klatovské katakomby zvláštní akce k připomenutí 375 let založení jezuitského gymnázia v Klatovech.

Přednášela tam Kateřina Bobková Valentová, která je autorkou velmi zajímavé knihy o životě a studiu gymnaziálních studentů v baroku. „Jde o velmi významnou tradici, protože Klatovy se řadí mezi města s nejstarší gymnaziální tradicí v Čechách. Pro nás je historie gymnázií v Klatovech velmi povzbuzující, protože obě gymnázia vyprodukovala velké množství mužů a žen, kteří se podíleli v mnoha oborech na chodu České republiky.

První tři prezidenti Akademie věd byli absolventi klatovského gymnázia, stejně jako Jaroslav Vrchlický, proto tuto minulost rádi připomínáme,“ řekl místostarosta města Klatov Václav Chroust.

Autor: Daniela Loudová