Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : SRAZY ABSOLVENTŮ 2012

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Srazy absolventů 2012

Milí absolventi, plánujete-li sraz své třídy v roce 2012, který je i rokem dvoustého výročí založení vaší školy, nabízíme vám možnost spojit tento sraz s prohlídkou budovy gymnázia se všemi modernizačními změnami, které se odehrály v posledních letech. Vašimi průvodci budou současní učitelé školy. Do své bývalé třídy jistě najdete směr, ale nejrůznější interiérové úpravy a vybavení sloužící současné výuce budou pro vás malým překvapením . Vše co nepostihne ústní výklad průvodce, doplní vystavené informační panely.

Sdělte prosím prostřednictvím e-mailové pošty den a hodinu své návštěvy (předem nabízíme páteční odpoledne a soboty) a organizátoři obratem odpoví.

Gymnázium se těší na vaši návštěvu      

Jiří Chvojka - jchvojka@gymkt.cz