Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY OPĚT NA GYMNÁZIU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Národní srovnávací zkoušky opět na gymnáziu

Stejně jako v předchozích letech se i letos budou konat v budově gymnázia NSZ. Jsou určeny nejen pro studenty gymnázia, ale pro všechny, kteří míří na vysoké školy.

NSZ se budou konat v Klatovech v těchto termínech:

3. 2. 2012
3. 3. 2012
31. 3. 2012
28. 4. 2012