Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSTAVA PO ČASOVÉ OSE - KULTURNÍ DŮM KLATOVY 26.1. - 14.2.

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výstava PO ČASOVÉ OSE - Kulturní dům Klatovy 26.1. - 14.2.


„PO ČASOVÉ OSE“

je název výstavy, kterou ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy připravilo Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech ke svému letošnímu jubileu.

Přesně před 200 lety se začala psát novodobá historie zdejšího gymnázia. Časová osa provede zásadními mezníky této instituce včetně těch, které připomínají významnou jezuitskou tradici před rokem 1812.

Návštěvníky výstavy jistě upoutají jména pozoruhodných osobností, které prošly klatovským gymnáziem jako studenti či pedagogové. Jednou z mnoha byl velkorysý mecenáš Josef Hlávka, který svůj odkaz prodloužil až do současnosti založením Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Nejstarší české nadaci jsou právě dnes vděčni studenti naší školy. Každoročně uděluje Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech trvalý legát v hodnotě 80 000 Kč. Finanční prostředky, které škola obdrží, jsou rozděleny přesně podle pravidel určené Nadáním mezi talentované studenty za jejich vynikající umístění v odborných vědomostních soutěžích a olympiádách. Peněžní odměna je studenty chápána jako prestiž, které dosáhli, motivuje je k dalšímu rozvoji v oblíbeném oboru, pomáhá a připravuje pro budoucí specializaci a profesní zaměření.

Na výstavních panelech představujeme naši školu v širokém záběru – prezentujeme ukázky multimediální výuky v jednotlivých předmětech. Společně s interaktivní výukou je právě ona nedílnou součástí moderního vzdělávacího procesu a dnes již samozřejmostí.

Budoucí zájemce o studium na naší škole určitě zaujme informace o mezinárodních jazykových zkouškách, které se u nás realizují a mají první úspěšné absolventy.
Atraktivní pro naše studenty jsou výměnné pobyty ve Francii, pravidelné zájezdy za poznáváním britských ostrovů či přátelská setkání s partnerským gymnáziem v bavorském Viechtachu. Studenti španělštiny využívají přitažlivých akcí pořádaných Španělským centrem v Plzni a Klatovech.

Dějepisné exkurze, které uskutečňujeme nepřetržitě od roku 1996, jsou vhodným rozšířením a zároveň zpestřením výuky dějepisu. Zaměřujeme se na poznávání historicky zajímavých lokalit naší vlasti spjatých s českou a československou státností. Historické exkurze přispívají ke kultivaci hodnotových postojů gymnazistů, jako je úcta ke kulturnímu dědictví národa, napomáhají k vytváření vědomí národní identity, připomínají odkaz předcházejících generací.

Do zajímavého projektu Výuka Šumavou se zapojili žáci a pedagogové dvanácti škol ze Šumavy a Pošumaví. Jeho záměrem bylo naučit žáky vnímat okolní krajinu a její historii za pomoci moderní techniky. Naše škola si vybrala 3 témata, která podrobně zpracovala: Po stopách zmizelých obcí Šumavy, Klatovy v proměnách času a Klatovy – město karafiátů. Zda se našim studentům podařilo objevit, v čem tkví krása a proměna krajiny, mohou posoudit sami návštěvníci výstavy.

Panel tělesné výchovy seznamuje se zajímavou historií i současností. Připomíná „Halířův memoriál“ – studentské lehkoatletické závody a tradiční turistický pochod „Gymnaziální padesátku“ a také nové prostory pro sport (posilovnu, saunu aj.) Výtvarná výchova představí výsledky spolupráce s místní galerií.
Příležitostí pro rozvíjení talentu našich studentů nejsou jen soutěže a olympiády, ale také pestré zájmové aktivity. Zájemci se tak zapojují do činnosti středoškolského klubu, fotokroužku či pěveckého sboru, který funguje na naší škole již 20 let.

Oživením výstavy klatovského gymnázia bude bezpochyby interaktivní program „Bavíme se fyzikou“, videoprojekce „Právě promítáme“ a soutěživí diváci ocení vědomostní kvíz.

Mgr. Dagmar Protivová, předmětová komise dějepisu GJV