Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : JAK DŮLEŽITÁ JE PRO KARIÉRU ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ?

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Jak důležitá je pro kariéru znalost cizích jazyků?

Nikoho jistě nepřekvapí stručná odpověď: velmi! Personalisté se všeobecně shodují v tom, že pro absolventa škol / uchazeče o práci je důležité znát alespoň jeden světový jazyk, a to dobře! Převládá názor, že by mělo jít o angličtinu, nicméně v českých poměrech je důležitým jazykem i němčina. Znalost dalšího světového jazyka není přímo nutností, ale je rozhodně konkurenční výhodou.

Naše škola je si toho dobře vědoma, a proto se v poslední době zaměřila na zintenzivnění výuky cizích jazyků – kombinujeme klasické i moderní metody výuky, modernizujeme učebny, zapojujeme multimédia, rozšiřujeme nabídku jazyků. Kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny vyučujeme také ruštinu, latinu, italštinu a švédštinu.

Naše škola připravuje své studenty na MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY.

 A nejen to! Gymnázium Klatovy se postupně stává regionálním zkušebním centrem, takže za zkouškami není nutno jezdit do Prahy, nebo přinejmenším do Plzně, některé mezinárodní jazykové zkoušky je možno již nyní složit přímo u nás! A tato možnost platí nejen pro naše žáky, nýbrž i pro žáky dalších škol z Klatov i okolí a rovněž pro další zájemce z řad veřejnosti. 

Stupně znalostí podle Rady Evropy

Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí EU vyvolala před několika lety potřebu stanovení všeobecně uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Tak vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec, který obsahuje stupnici jazykových dovedností (stupně A1 až C2), viz dále nebo např. na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Tři úrovně, šest stupňů

Společný evropský referenční rámec umožňuje vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. Podrobně popisuje úrovně znalosti cizího jazyka. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu a čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu žáka. a , schopnosti a kvality žáka. a , schopnosti a kvality žáka. a , schopnosti a kvality žáka.. Podrobně popisuje úrovně znalosti cizího jazyka. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při a , schopnosti a kvality žáka.

Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovní rozdělených vždy do dvou stupňů:

  • Začátečník - stupně A1 a A2
  • Středně pokročilý - stupně B1 a B2
  • Pokročilý - stupně C1 a C2