Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KATEGORIE P 2011/2012 - KRAJSKÉ KOLO: BEREME CELÉ STUPNĚ VÍTĚZŮ...

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Matematická olympiáda kategorie P 2011/2012 - krajské kolo: bereme celé stupně vítězů...

Úspěch mladých programátorů z klatovského gymnázia.

Studenti programování klatovského gymnázia tradičně úspěšně reprezentují školu v řadě programátorských soutěží. Tento rok však předvedli husarský kousek.

V krajském kole 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P (programování) obsadili kompletní stupně vítězů. Juda Kaleta získal první, Tomáš Kasalický druhé a Josef Klesa třetí místo.

MO-P je respektovanou a náročnou soutěží, která je odborně zajišťována pracovníky a studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Klatovské gymnázium bude mít ve finálovém celostátním kole hned 3 reprezentanty (stejný počet bude mít pouze Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno a Gymnázium Ch. Dopplera Praha). O postupu do celostátního kola rozhodoval bodový zisk v krajských kolech, které se konaly 24. ledna – zadání bylo pro každý kraj stejné. Z některých krajů ČR se postup nepovedl žádnému soutěžícímu.

Za úspěšnou reprezentaci děkujeme i dalším účastníkům, kteří se probojovali náročnou nominací do krajského kola: Pavlovi Klasnovi, Tereze Hulcové a Richardu Bláhovi.