Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : POPISY TRAS GYMNAZIÁLNÍ PADESÁTKY 2018 VČETNĚ MAP A VÝŠKOVÉHO PROFILU

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Gymnaziální padesátka
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

POPISY tras Gymnaziální padesátky 2018 včetně map a výškového profilu

Popisy tras 43. ročníku :  

 GP 2018 - 16 km

 GP 2018 - 25 km 

 GP 2018 - 36 km 

 GP 2018 - 51 km 

Běžeckou variantu (10km) naleznete na našem facebooku....

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ