Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PRVNÍ GOETHE-ZKOUŠKY NA PŮDĚ NAŠÍ ŠKOLY - OHLÉDNUTÍ

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

První Goethe-zkoušky na půdě naší školy - ohlédnutí

Ve dnech 16.-17. 4. 2012 se ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha konaly první Goethe-zkoušky na půdě naší školy.

Přihlásilo se 9 kandidátů, z nich 5 na zkoušku úrovně B2 (mezi nimi jedna externí kandidátka) a 4 na úroveň B1; interní kandidáti byli až na jedinou výjimku letošní maturanti.

V pondělí 16. 4. dopoledne proběhla písemná část zkoušek, následující den pak ústní zkoušky.

Z 9 kandidátů 8 (různě dobře ) obstálo: 

B2

B1

Burešová Šárka, ext

Černá Kristýna, 3.A

Hessová Gabriela, Ok.B

Řihošková Nikola, 4.B

Kyselý Vojtěch, Ok.B

Kolářová Aneta, 4.B

Rychtaříková Lucie, 4.A

Kolář František, 4.A

Děkujeme za odvahu a odhodlání a blahopřejeme!

Certifikáty budou úspěšným kandidátům slavnostně předány 8. 6. 2012 spolu s maturitním vysvědčením.