Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OHLÉDNUTÍ ZA 66. ROČNÍKEM HALÍŘOVA MEMORIÁLU

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Halířův memoriál
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Ohlédnutí za 66. ročníkem Halířova memoriálu

66.ročník Halířova memoriálu byl pořádán v rámci oslav 200 let klatovského gymnázia a na atletickém stadionu se konal v úterý 26. června. Kromě vlastní soutěže se uskutečnilo i setkání s držiteli školních atletických rekordů, které jsou dodnes platné. Pozvání přijala například Marie Wirtová- Weingärtnerová, jejíž rekordy v běhu na 100metrů (12,6 s) a ve skoku dalekém (546 cm) jsou od roku 1958 zatím nepřekonané. Přišel i Michal Handschuh, držitel rekordu ve skoku dalekém z roku 1983 (716 cm), Dana Urubová - Turnerová (skok vysoký – 171 cm), Hana Pšajdlová - Čadová, Lenka Šimánková, Jana Bendlová - Zíková, Jakub Kořán, Jarda Kyselý, Karel Hanzlík, Simon Bytel a další. Nejmladší z hostů byl Tomáš Hostýnek, který svůj školní rekord v trojskoku vytvořil v roce 2011. Hosté si prohlédli nový sektor pro tělesnou výchovu ve škole a pak se na stadionu zúčastnili slavnostního ceremoniálu při předávání diplomů letošním vítězům.   

                                   

    V průběhu soutěže jsme byli svědky vynikajících atletických výkonů, dokonce byly překonány čtyři rekordy: Martina Blažková z 1.A překonala rekord Halířova memoriálu v hodu granátem výkonem  46,62 m, Veronika Fialová z QA překonala rekord Halířova memoriálu ve vrhu koulí výkonem 11,74 m, Dung Nguen Minh (Mirek) z TA vytvořil nový rekord školy v běhu na 60m výkonem 7,4 s a Jan Krs ze třídy KB hodil míčkem 78,80 m, čímž překonal původní rekord o téměř 9 m.

Halířův memoriál každoročně představuje vyvrcholení celoročního sportovního dění ve škole a je to opravdu pro celou školu velký svátek. Díky všem vzácným hostům, vynikajícím sportovním výkonům i přátelské atmosféře vytvořené všemi studenty i vyučujícími se letošní 66. ročník opravdu vydařil.

 Fotografie  z66. ročníku Halířova memoriálu si můžete prohlédnout zde...