Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ČASOVÝ ROZPIS HALÍŘOVA MEMORIÁLU

Cesta: Titulní stránka > Sport a sportoviště > Halířův memoriál
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Časový rozpis Halířova memoriálu

7.45   sraz všech účastníků

8.00   zahajovací nástup, slavnostní projevy

8.30   60 m - d                    Míček -  h    Dálka - D      Výška - H

8.45   60 m - h                        

9.00   60 m - D                                      

9.30 100m - H                      Míček - d      Dálka –h          

10.00   800m - d                                                        Výška - D

10.15   800m - D                   Koule - H      Dálka - d   

10.30  1000m - h                     

10.45 1500m - H                  Koule - D      Dálka - H    

11.15  4 x 60m - d

11.30  4 x 60m - h

11.45 4 x 100m - D

12.15 4 x 100m - H  

13.00 nástup, vyhlášení celkových výsledků, rozloučení s hosty

13.30  zakončení

 Vyhlášení jednotlivých disciplín probíhá průběžně během celého závodu.

 

Poznámka :       Prezentace ( a případné změny v soupiskách) probíhají u každé

disciplíny vždy 10 min. před plánovaným začátkem.

 ___________________________________________________________________________

 Vysvětlivky :

 h - chlapci nižší gymnázium               d - dívky nižší gymnázium

 H - chlapci vyšší gymnázium              D - dívky vyšší gymnázium