Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NÁRODNÍ KOLO EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Národní kolo ekologické olympiády

Dne 28. 5. – 30 .5. 2012 proběhlo národní kolo ekologické olympiády v Praze. Naši školu reprezentovali Karolína Kalinová, Lucie Buchbauerová a Tomáš Jehlík. V těžké konkurenci se našim studentům podařilo vybojovat sedmé místo.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.Š.CH.