Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ ČASOPIS

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní časopis

Novinářský kroužek

Náplní této klíčové aktivity bude organizace volitelného odpoledního novinářského kroužku. Kroužek bude nabízen studentům nižšího i vyššího gymnázia. Kroužek bude dvouhodinový a bude probíhat jednou týdně.

Studenti se v rámci tohoto kroužku seznámí s:

  • teoretickým základem mediální výchovy - seznámí se s rolí médií v naší společnosti, zejména s vývojem po roce 1989 a před ním
  • praktickými aspekty práce s informacemi - naučí se zpracovávat a vyhodnocovat informace z médií
  • prezentováním informací - studenti budou vyhledávat zajímavé informace a prezentovat je svým spolužákům formou ústních referátů

Důležitou praktickou součástí této klíčové aktivity bude vydávání školního časopisu. Zahrnovat bude zajímavé reportáže z prostředí školy i nejbližšího okolí - tj. města Klatov a celého klatovského regionu. Studenti budou
vedeni k samostatnosti, povedou například rozhovory s významnými osobnostmi města Klatov.

Časopis bude v rámci realizace projektu k dispozici zdarma studentům i učitelům školy. Předpokládaný náklad časopisu je 200 ks. Časopis bude vycházet jednou za dva měsíce, aby měli studenti dost času na kvalitní
přípravu. Každé číslo bude obsahovat cca 20 stran.

Ukázky:

listopad 2012

květen 2012