Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MATERIÁLY VYDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI 200 LET GYMNÁZIA J. VRCHLICKÉHO V KLATOVECH

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Materiály vydané u příležitosti 200 let Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech

V sekretariálu gymnázia jsou k dispozici pro zájemce z řad veřejnosti následující materiály vydané u příležitosti 200 let Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech:

Almanach (včetně seznamů absolventů, s řadou fotografií...)

Nástěnný barevný kalendář na rok 2013

Pamětní medaile


Zájemci mohou tyto materiály zakoupit buď osobně nebo po ev. domluvě s pracovnicemi sekretariátu školy (tel. 376 313 092, mail. iburesova@gymkt.cz).