Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÝSLEDKY „LOGICKÉ OLYMPIÁDY“ KATEGORIE B.

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Výsledky „Logické olympiády“ kategorie B.

Na prvních třech místech se umístili:

1. V.Kinský 4.A
2. M.Kuchařová OKA
3. J.Hrdlicová 4.A

Blahopřejeme. Všichni jmenovaní postupuji do krajského kola, které se bude konat dne 2.11.2012 v Plzni.