Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 2012/2013 - ŠKOLNÍ KOLO

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Olympiáda v českém jazyce 2012/2013 - školní kolo

Olympiáda v českém jazyce 2012/2013 - školní kolo

V prosinci proběhlo na klatovském gymnáziu školní kolo olympiády v českém jazyce. O postup do okresního kola se soutěžilo ve 2 kategoriích. V kategorii SŠ se na prvních třech místech umístily studentky M. Votavová (oktáva B), S. Korelusová (oktáva B) a Petrmichlová (4. A). V kategorii mladších soutěžících (ZŠ) získala první místo M. J. Matějková (kvarta A), druhé místo M. Černá (ze stejné třídy). Všem úspěšným studentkám blahopřejeme a děkujeme všem ostatním studujícím za účast.

Okresní kola olympiády se budou v DDM Klatovy konat 12. února 2013 (pro vyšší gymnázium) a 13. února 2013 (pro nižší gymnázium).