Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : 1.MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE MLADÝ DEMOSTHENES

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

1.místo v krajském kole soutěže Mladý Demosthenes

Blahopřejeme studentce Tereze Buličkové k vynikajícímu výsledku v krajském kole soutěže v mluveném projevu - Mladý Démosthenes, získala zde 1.místo a postupuje do celostátního kola, kde jí budeme všichni držet palce.