Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Základní informace o projektu

Uvedený projekt je realizován v následujících oblastech (tzv.šablonách klíčových aktivit) : 

Šablony individualizace výuky

  • rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků
  • individualizace výuky cizích jazyků
  • individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
  • individualizace výuky matematiky pro zvýšení matematické gramotnosti žáků

V uvedených případech jde buď o zřízení nového volitelného předmětu s posílením role ICT při výuce nebo rozdělení stávající výuky do většího počtu skupin podle zaměření žáků.

Šablony inovace výuky

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

  • v rámci této šablony bude vytvořeno 60 digitálních učebních materiálů (DUM) ve třech sadách pro výuku matematiky
  • 60 DUM (3 sady) pro výuku informatiky

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků - v rámci této šablony bude vytvořeno celkem 192 vzdělávacích materiálů (6 sad) pro oblast biologie

Prostředků projektu bude též využito pro technickou podporu výuky; bude vybudována nová počítačová učebna pro výuku matematiky, modernizována bude i jedna ze stávajících učeben pro výuku informatiky, biologická laboratoř bude doplněna novou didaktickou technikou.
Výběrové řízení na dodávku příslušných vybavení bylo již ukončeno, výuka v uvedených učebnách by měla být zahájena počátkem šk. roku 2013/2014.