Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : STŘÍPKY INFORMACÍ Z OKRESNÍ PŘEHLÍDKY OBHAJOB PRACÍ SOČ 2013

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Střípky informací z okresní přehlídky obhajob prací SOČ 2013

Dne 3. 4. 2013 proběhla na naší škole obhajoba prací okresního kola SOČ.

Soutěže se účastnili studenti: OA a VOŠ v Klatovech a Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech

Ve studentském klání mezi sebou vedlo souboj o postup celkem 20 soutěžících obhajujících 12 prací SOČ.

Zajímavým tématem byla práce Jana Kadlece. Zpracoval téma z oboru „Zdravotnictví“ s názvem „Závislost množství rtuti v organismu na počtu amalgámových výplní“. Z jeho práce vyplynulo, že koncentrace rtuti v organismu u člověka závisí na počtu amalgámových výplní. S věkem koncentrace rtuti ve vlasech stoupá a následně klesá s počtem ubývajících amalgámových výplní. Tato studentská práce byla velice zdařilá.

Pro zajímavost vás ještě krátce provedu tématem z oboru „Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času“ s názvem práce „Vliv reklamy“. Studentky Lucie Bednářová a Petra Voláková formou dotazníků zjistily několik zajímavých poznatků o vlivu reklamy na společnost. Asi nás nepřekvapí, že více než 70% dotázaných osob reklama vadí. Pokud je zaujme, tak je to zpravidla sloganem nebo melodií. Mezi nejoblíbenější patří reklamy na T-mobile, Kofolu a Coca Colu. Naopak nejméně oblíbená je podle údajů z dotazníku reklama na XXXLutz.

Do krajského kola jsme také poslali dvě historické práce děvčat Marty Dvořákové a Magdaleny Žežulové. Všem úspěšným studentům ze srdce blahopřejeme.

Radka Pytlíková
okresní garant SOČ

Dodatečné informace o úspěších studentů gymnázia:

Jan Kadlec získal 1. místo nejen v okresním a krajském kole SOČ, ale postoupil i do celostátního kola, kde obhájil 8. místo.

Studentky Marta Dvořáková a Magdalena Žežulová se umístily na 1. a 2. místě v kraji.