Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : TALENT 2013

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Talent 2013

Program Talent 2013 vyhlásila Rada Plzeňského kraje k podpoře zájmu žáků středních škol o soutěže a olympiády a k ocenění nejúspěšnějších soutěžících.

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech získalo v tomto programu šek na nákup vybavení pro fyziku v hodnotě 23 000 Kč díky umístění studenta septimy A Jana Soukupa na 2. místě v celostátním kole Astronomické olympiády.

Janu Soukupovi patří blahopřání a dík za výbornou reprezentaci školy. Vyučujícím fyziky děkujeme za péči o talenty.