Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : Z PRAVIDELNÉ EXKURZE DO ALP

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Z pravidelné exkurze do Alp

Na začátku září proběhla pravidelná komplexní exkurze do Alp. Tento rok se účastnili studenti druhých ročníků a sext.

Exkurze byla účastníky velmi dobře hodnocena, ale občas nám byla trochu zima :-). Naštěstí jsme měli sněhu méně než minulý rok.