Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST 15. ŘÍJNA 2013

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Malá zahradní slavnost 15. října 2013

Odpoledne 15. října jsme malou zahradní slavností zpřístupnili renovovanou část školní zahrady. Byl zde upraven a srovnán terén, odstraněny náletové dřeviny a postaven altán pro účely výuky i relaxace. Kolem okružní cesty jsou zabudovány lavičky. V úpravě zahrady a ostatních pozemků školy budeme dále pokračovat.

Otevření zahrady se zúčastnili i pánové ing. D. Koura a D. Malenka, kteří zmíněné úpravy zahrady realizovali.

Součástí slavnosti bylo předávání odměn (diplomů a poukázek od Rodičovského sdružení) žákům nižšího gymnázia, kteří se nejlépe umístili v soutěžích a olympiádách v loňském školním roce. Odměny převzali z rukou předsedy výboru SRaPDaŠ JUDr. Petra Kubeše, Ph.D a vedení školy.

Všem oceněným přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích a olympiádách.

Totéž přání patří i studentům vyššího gymnázia, u nichž předpokládáme ocenění z Hlávkovy nadace; byli též mezi pozvanými na slavnosti.