Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŠKOLNÍ NOMINAČNÍ KOLO KATEGORIE C - LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Školní nominační kolo kategorie C - Logická olympiáda

V letošním roce se z velkého množství účastníků Logické olympiády probojovali do krajského kola tito studenti:

1. Kislingerová Tereza QA

2. Soukup Jan SpA

3. Černý Radek OKA

Blahopřejeme ! Krajské kolo se bude konat 8.listopadu v Plzni.