Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KRAJSKÉ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Krajské kolo Logické olympiády

Blahopřejeme našim studentům, kteří se pěkně umístili v krajském kole Logické olympiády.

V kategorii B získal 3.místo Matěj Holý (KB) a 5.místo obsadil Jakub Kislinger (PA).  V kategorii C pak 5.místo získala Tereza Kislingerová (QA). Do celostátního kola postupuje Matěj Holý. Budeme mu držet palce.