Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ZEMĚPISU

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Zeměpis
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium Virtuální prohlídka školy Klatovy Šumava

Předmětová komise zeměpisu

Mgr. Richard Ekert – předseda předmětové komise
Mgr. Kateřina Farkačová
Mgr. Josef Pšajdl
Mgr. Irena Urbánková
Mgr. Václav Vogeltanz
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ