Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Konverzační soutěž v angličtině

Kategorie IA

1. – 3. místo: Michala Dostálová, Barbora Holá, Adéla Kotěšovcová, SA

4. místo: Michaela Kostková, SA

5. místo Markéta Köhnleinová, SA

Kategorie II B

1. místo: Sára Köhnleinová, TA

2. místo: Alexandra Dirriglová, KA

3. místo: Lucie Sedláčková, KA

4. místo: Jana Kramlová, KA

5. místo: Martin Dobranský, TB

Kategorie III A

1. místo: Kristýna Lesná, SpA

2. místo: Štěpán Košan, SxB

3. místo: Kristýna Němcová, 3A

4. místo: Andrea Mrázková, SpB

5. místo: Eva Matějková, SpA

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve vyšších kolech.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se příští rok.