Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : PŘEDÁNÍ ODMĚN Z HLÁVKOVY NADACE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Předání odměn z Hlávkovy nadace

V pondělí 16. 12. 2013 jsme předali odměny z trvalého legátu Hlávkovy nadace úspěšným studentům vyššího gymnázia. Zohledněny byly především úspěchy v krajských a celostátních kolech soutěží, letos také poprvé úspěšné složení mezinárodně platných jazykových zkoušek ve vyšších úrovních (B2, C1).

Předání odměn proběhlo slavnostním způsobem a součástí bylo i hudební vystoupení několika našich studentů.

Seznam oceněných je vyvěšen na trvalé nástěnce Hlávkovy nadace u sborovny školy.

Blahopřejeme a těšíme se na úspěchy v letošních olympiádách a soutěžích.