Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE "SAPERE - VĚDĚT, JAK ŽÍT"

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Vítězné družstvo v okresním kole soutěže "Sapere - vědět, jak žít"

Blahopřejeme našemu tříčlennému družstvu, kterému se podařilo zvítězit v okresním kole soutěže "Sapere - vědět, jak žít".  Složení družstva: Radek Černý OKA, Anna Tomanová OKA a Jan Kadlec  SpA.