Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : ŘEČNICKÁ SOUTĚŽ YOUNG DEMOSTHENES - 1.MÍSTO V KRAJI

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Řečnická soutěž Young Demosthenes - 1.místo v kraji

Blahopřejeme studentce Tereze Touškové (TA), která se v mezinárodní řečnické soutěži Young Demosthenes umístila na 1.místě v kraji a postupuje do celostátního kola.