Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE

Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
120 let Gymnázia Klatovy Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Evropský parlament mládeže

Čtyřčlenná delegace našich studentů – Kristýna Lesná (SpA), Kristýna Němcová (3A), Anežka Sechovcová a Štěpán Košan (SxB) - se zúčastnila 16. Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže, která se letos konala ve Strakonicích ve dnech 20. – 23. března.

Čtyři dny pracovali ve skupinách, které simulují komise Evropského parlamentu, diskutovali o současných politických tématech, obhajovali své názory při závěrečném shromáždění. To vše ve výborné angličtině.

Velice nás těší, že Anežka Sechovcová bude školu reprezentovat na Evropském fóru v Poděbradech a Kristýna Němcová na 18. Národní výběrové konferenci EPM ve Fribourgu (Švýcarsko).