Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NĚMČINÁŘ ROKU 2014

Cesta: Titulní stránka > Soutěže a SOČ > Olympiády, soutěže
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Němčinář roku 2014

Název soutěže je mnohým jistě známý, protože obdobná soutěž funguje v anglickém jazyce. Ale v letošním roce poprvé dostali studenti napříč Českou republikou možnost poměřit se v jazyce německém. Němčináře roku se nakonec zúčastnilo přes 1300 studentů, kteří měli 60 minut, aby poměřili své dovednosti ve znalosti gramatických pravidel, čtení i poslechu! Naši školu zastupovali následující studenti a studentky: Adam Černý (Sx-B), Alexandra Dirriglová (K-A), Katharina Dirriglová (Sx-A), Eva Hajčiarová (Sx-B), Jan Kadlec (Sp-A), Marek Kostner (Sp-A), Karina Nováková (3.A), Michal Phan (Sp-A), Kateřina Spalová (3.A) a Kateřina Svobodová (4.A).

Naprostá většina z nich se umístila v první polovině výsledkové tabulky, přičemž třem se dokonce podařilo propracovat se do první třicítky absolutního pořadí, kde již byly rozdíly mezi soutěžícími naprosto minimální. Na 27. místě se umístil Michal Phan, 15. pozici obsadila Katharina Dirriglová a ještě lepší pozici vybojovala její sestra Alexandra, která nakonec obsadila 9. místo.

Odměnou sestrám Dirriglovým bude i předání věcných cen, které slavnostně převezmou v průběhu června od zástupce soutěže.

Gratulace k výborným způsobem odvedené práci ovšem patří všem zástupcům gymnázia, kteří naši školu reprezentovali a zasadili se tak o to, že v pořadí mezi školami se gymnázium umístilo na výborném sedmém místě!