Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy : NĚMČINÁŘ ROKU – PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

Cesta: Titulní stránka > Předměty > Německý jazyk
Výborné výsledky
Přední místa v celostátních hodnoceních středních škol, výborné výsledky studentů u státní maturity
Progresivní škola
Intenzivní zavádění tabletů a moderních technologií do výuky, výuka informatiky a volitelně i programování
Výuka cizích jazyků
Pestrost nabídky, mezinárodní jazykové zkoušky, zahraniční exkurze
Univerzálnost
Příprava na všechny typy vysokých škol, profilace studentů pomocí široké palety volitelných předmětů
Všestrannost
Bohaté kulturní a sportovní aktivity studentů, aktivní školní klub
Sport a tělesná výchova
Třída pro aktivní sportovce, kvalitní vnitřní a vnější sportoviště
Přijímací řízení - odběr novinek Proč jít studovat na gymnázium

Instagram

Gympl vážně i nevážně…
Klatovy Šumava

Němčinář roku – předání ocenění

V minulém týdnu zavítal na naši školu jeden z organizátorů soutěže Němčinář roku pan Kerhart, aby předal našim studentům i škole diplomy a ceny za vynikající umístění v soutěži.

Mezi 1341 jednotlivci z celé republiky se na vynikajícím 9. místě umístila Alexandra Dirriglová z kvarty A a na neméně úžasném 15. místě její sestra Katharina.

Do soutěže se zapojilo dohromady 99 škol a v této týmové soutěži se naši studenti dokázali umístit na fantastickém 7. místě!